Odcinek 10

Na skutek załamania nerwowego, spowodowanego stresem, Marian Paździoch trafia do szpitala. Helena Paździochowa proponuje Ferdynandowi... więcej

Odcinek 9

Halina Kiepska dochodzi do wniosku, że w jej życiu małżeńskim od lat panuje stagnacja. Oświadcza, że nadszedł czas na zmiany. Na początek... więcej

Odcinek 8

Marian Paździoch oznajmia sąsiadom, że zamierza kandydować na radnego. Cieszy się ogólnym poparciem wszystkich sąsiadów oraz dzielnicy.... więcej

Odcinek 7

Marian Paździoch i Ferdynand Kiepski, nie widząc możliwości zarobienia dużych pieniędzy uczciwą pracą, postanawiają wkroczyć na drogę... więcej

Odcinek 6

Marian Paździoch otwiera sklep z odzieżą używaną na korytarzu kamienicy. Sklep cieszy się dużą popularnością wśród sąsiadów i mieszkańców... więcej

Odcinek 5

Pewnego dnia Arnold Boczek zmienia nazwisko na Bob Marlej. Mężczyzna twierdzi, że poprawia mu to samopoczucie. Ferdynand Kiepski... więcej

Odcinek 4

Ferdynand Kiepski budzi się w nocy i stwierdza, że naszła go straszna ochota na ogórka kiszonego. Stanowczo odrzuca oferowane mu przez... więcej

Odcinek 3

Arnold Boczek niechcący niszczy pieczołowicie konstruowany przez Paździocha model samolotu. Na skutek tego Paździoch dostaje zawału serca... więcej

Odcinek 2

Marian Paździoch przychodzi poinformować Halinę Kiepską, że jej mąż, Ferdynand, był widziany publicznie w stanie nietrzeźwym podczas... więcej

Odcinek 1

Marian Paździoch zwierza się Ferdynandowi Kiepskiemu, że jego ulubionym świętem jest Wigilia Bożego Narodzenia, ponieważ tylko w tym dniu... więcej