Odcinek 400

Jagiełło gniewa się na Boga. Przy rodzącej Margit pojawia się Ragana. Witold jest pewien, że Jagiełło ma potomka, chce go przyćmić swoim... więcej

Odcinek 399

Jagiełło dowiaduje się, że życie Jadwigi i ich córki jest zagrożone. Tochtamysz przekonuje, że pokonanie wojsk Timura będzie bardzo... więcej

Odcinek 398

Jadwiga czuje się lepiej, nie wie o złym stanie zdrowia córeczki. Jagiełło funduje freski w kościele w Wiślicy, ale przed powrotem do... więcej

Odcinek 397

Przy łożu Jadwigi odbywa się pospieszny chrzest Elżbiety Bonifacji. Królowa czuje się gorzej i przekazuje Skarbimierczykowi klejnoty na... więcej

Odcinek 396

Spytek chce zapobiec odwrotowi swoich rycerzy, a Jan z Kleparza i Sirputis robią wszystko, by przekonać Spytka do powrotu. Mały Guncel... więcej

Odcinek 395

Kraków szykuje się do święta. Jagiełło wspomina noce Kupały na Litwie. Jan z Kleparza dociera do obozu Witolda i zostaje wzięty za... więcej

Odcinek 394

Jadwiga Pilecka przybywa na Wawel i prosi króla o ratunek dla Spytka. Moment chwały Witolda przerywa przyjazd Krzyżaków. Spytek namawia... więcej

Odcinek 393

Teolog Henryk Bitterfeld dociera z Pragi na Wawel. Jadwiga dostaje w prezencie jego traktat o życiu kontemplacyjnym. Gniewosz zachęca do... więcej

Odcinek 392

Koniec 1398 roku. Jadwiga przerywa naradę w sprawach Litwy, by powiedzieć Jagielle o dziecku. Dominik przegania Hankę, która chce... więcej

Odcinek 391

Engelhard chce przechytrzyć Witolda. Panowie krytykują politykę króla wobec Witolda, obawiają się samodzielności Litwy i chcą sami... więcej

Odcinek 390

Sirputis próbuje pojednać się z synem. Jagiełło nie zgadza się, żeby Stara Tatarka wróciła na ziemie Białej Ordy. Tatarka przeklina króla... więcej

Odcinek 389

Jadwiga chce zobaczyć psałterz i uczy nadwornych intelektualistów, jak godzić sztukę z życiem. Jagiełło staje się coraz bardziej... więcej

Odcinek 388

Do Krakowa docierają Zygmunt Luksemburski i Opolczyk. Ragana spotyka Mścichnę, która wprowadzi ją na Wawel. Mścichna próbuje zwrócić na... więcej

Odcinek 387

W Krakowie trwają prace nad utworzeniem Wydziału Teologicznego, Jagiełło popiera pomysł Jadwigi powołania w Pradze kolegium dla Litwinów.... więcej

Odcinek 386

W Krakowie pojawia się Niemierza i przekazuje Bohunowi tajne informacje o planach Witolda. Niemierza ratuje małego Guncela przed... więcej

Odcinek 385

Spytek z wojskiem królewskim oblega Opole. Po całym dniu bezowocnych walk Wincenty z Granowaprzywozi wieści o kapitulacji Opolczyka.... więcej

Odcinek 384

Na rozkaz Jagiełły Bohun porywa Raganę. Eufemia namawia Spytka na spotkanie z Bernardem, bratankiem Opolczyka, to może zakończyć wojnę.... więcej

Odcinek 383

Witold organizuje dwór na wzór zachodni i zaczyna prowadzić politykę zagraniczną wbrew ustaleniom z Jagiełłą. Szczekna chce ukryć przed... więcej

Odcinek 382

Jadwiga dowiaduje się, że jej siostra Maria nie żyje. Jagiełło wraca do Krakowa, by pocieszyć królową, a panowie polscy zastanawiają się,... więcej

Odcinek 381

Wawel wzburzony. Sprawa Mołdawii zaostrza konflikt Polski z Węgrami. Jagiełło przypomina Jadwidze, że narodziny siostrzeńca naruszą... więcej

Odcinek 380

Ragana zaczyna szukać zabójcy Skirgiełły. Jagiełło, zamiast do Nowego Sącza, chce jechać do Kijowa. Maria Olgierdówna przywozi wieść o... więcej

Odcinek 379

Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywających się w średniowiecznej Polsce po śmierci króla Władysława Łokietka. Władcą Polski zostaje... więcej

Odcinek 378

Skirgiełło i Witold kłócą się o Kijów. Ojciec Tomasz proponuje Witoldowi zabicie Skirgiełły. Jadwiga odwiedzabudowniczych kościoła... więcej

Odcinek 377

Jagiełło zaabsorbowany sytuacją na zachodzie kraju, wysyła Sędziwoja i Jana z Tęczyna do bratanków Opolczyka. Jadwiga wspiera ubogich... więcej

Odcinek 376

Dymitr z Goraja, Jan z Jiczina i Spytek planują zasadzkę na Czambora. Gdy ten pojawia się w łaźni rozpoczynają pościg. Czambor zostaje... więcej