Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz o filmie "Lęk"

Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz podczas festiwalu w Gdyni rozmawiały z Arturem Zaborskim o filmie Sławomira Fabickiego "Lęk".
"To historia o prawie do decydowania o sobie i swoim życiu. Również o prawie do zakończenia go" - mówiły aktorki w wyjątkowej rozmowie.
Reklama