"Świat według Kiepskich": Odcinek 557

Halinka przynosi z pracy nowinkę medyczno-techniczną. Jest to maszyna do badania genów na kilkadziesiąt pokoleń wstecz. Wkrótce rodzina i sąsiedzi Kiepskich odkrywają niezwykłe fakty na temat własnego pochodzenia, co skutkuje głębokimi podziałami plemiennymi przy ulicy Ćwiartki. Z problemem tym zmaga się głównie sam Ferdek, który jako bezplemienny odmawia poddania się badaniu, przez co ulega indoktrynacji z obu stron… W odcinku maszynie do badanie genów głosu użyczy Krystyna Czubówna.
Reklama