"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": Mateusz Masternak w scenie z Konradem Jałowcem

z trenerem (Mateusz Masternak) Michał Garda (Konrad Jałowiec) dostaje
materiały prasowe
Reklama