Reklama

Konkurs "Rysa" 2

Regulamin konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest portal swiatseriali.interia.pl. Oficjalny profil portalu Interia w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/SwiatSeriali/.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest AXN.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage'u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/SwiatSeriali/ w dniach od 13 kwietnia do 23 kwietnia 2021 roku.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem.

Reklama

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy Profilu swiatseriali.interia.pl, którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników portalu swiatseriali.interia.pl oraz Interia.pl.

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 13 kwietnia do 23 kwietnia 2021 roku napisać odpowiedź na maila swiatseriali@firma.interia.pl

8. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

9. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytania konkursowe.

10. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na napisaniu krótkiej odpowiedzi na pytanie: "Jaką powieść najchętniej zobaczyłbyś zekranizowaną w formie serialu i dlaczego?". Odpowiedź należy wysłać na adres: swiatseriali@firma.interia.pl 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa. Odmowa publikacji lub usunięcie są równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z konkursu.

12. Poprzez przesłanie zgłoszenia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację treści tej odpowiedzi na profilu oraz portalu serwisu swiatseriali.interia.pl z podaniem danych (widniejących w serwisie Facebook.pl) oraz oświadcza, że udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z odpowiedzi

13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w skład którego wchodzą pracownicy portalu swiatseriali.interia.pl.

14. Laureatów poinformujemy o wygranej mailowo lub przez wiadomość na portalu Facebook. 

15. Do wygrania są 4 zestawy gadżetów związanych z serialem "Rysa" - zestawy koszulka, książka oraz soundtrack.  

16. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.

17. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu.

18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

19. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

20. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane adresowe Zwycięzców Konkursu zostaną udostępnione firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

21. Organizator w celu niezbędnym do realizacji konkursu, przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu podane przez niego w poście konkursowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

22. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

swiatseriali

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama