Reklama

​Konkurs Epic Drama "Detektyw Murdoch"

Regulamin konkursu ​Epic Drama "Detektyw Murdoch"

1. Organizatorem konkursu jest portal Światseriali.interia.pl. Oficjalny profil portalu Interia w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/SwiatSeriali/.

Reklama

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Epic Drama Polska.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na fanpage'u serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/SwiatSeriali/ w dniach od 15 stycznia do 29 stycznia 2021 roku.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy Profilu Światseriali.interia.pl, którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników portalu Światseriali.interia.pl oraz Interia.pl.

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 15 stycznia do 29 stycznia 2021 roku wysłać pod adres redakcja@swiatseriali.pl odpowiedź konkursową.

8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

9. Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną odpowiedź na pytania konkursowe. Jeśli ten sam uczestnik przyśle więcej niż jedną odpowiedź na pytania konkursowe, w procesie przyznawania nagród będzie brana pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.

10. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na napisaniu tekstu na zadany temat: "Jaka powinna być kluczowa cecha detektywa i dlaczego?". Odpowiedź należy wysłać pod adres konkurs@swiatseriali.pl.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa. Odmowa publikacji lub usunięcie są równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z konkursu.

12. Poprzez przesłanie zgłoszenia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację treści tej odpowiedzi na profilu oraz portalu serwisu Światseriali.interia.pl z podaniem danych (widniejących w serwisie Facebook.pl) oraz oświadcza, że udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z odpowiedzi

13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury w skład którego wchodzą pracownicy portalu Światseriali.interia.pl.

14. Laureatów poinformujemy o wygranej na Facebooku.

15. Do wygrania jest 5 egzemplarzy gry planszowej "Detektyw".

16. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę. Nie można też otrzymać jej równowartości pieniężnej.

17. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numerem telefonu.

18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883).

19. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

20. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane adresowe Zwycięzców Konkursu zostaną udostępnione firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

21. Organizator w celu niezbędnym do realizacji konkursu, przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu podane przez niego w poście konkursowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

22. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

swiatseriali

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje