Reklama

Wielkie gwiazdy z serialu "Niania". Czy zrobią karierę? Czy jest o nich głośno?

Zwariowana Frania Maj i wspaniałe dzieciaki zdobyły serca Polaków. Sitcom emitowany był w latach 2005-2009. Mogliśmy w nim zobaczyć osoby takie jak: Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Tamara Arciuch czy Adam Ferency.

A co z dzieciakami? 


W rolę Małgosi Skalskiej wcieliła się Maria Maciejowska. Nieśmiała i zakompleksiona dziewczyna, która dzięki Frani Maj przechodzi metamorfozę, stając się bardziej otwartą i zdecydowaną kobietą. Chodzi na impezy, spotyka się z chłopakami. Panie nie mają przed sobą tajemnic. 
Serialowy brat Małgosi - Adaś ( Roger Karwiński) to typ rozrabiaka. Potrafi nieźle dopiec. Dokuczliwy. Otwiera się również przed tytułową nianią. 
Ostatnim z dzieciaków jest chyba najbardziej lubiana Zuzia Skalska, grana przez Emilię Stachurską. Z początku zamknięta w sobie, z czasem promienieje i otwiera się. 
Jaki z tego wniosek? Frania stanowiła kluczową rolę w serialu. Nie tylko opiekowała się dzieciakami, ale też połączyło ich coś więcej niż tylko praca - przyjaźń. Wkrótce również stali się rodziną, kiedy doszło do ślubu Frani z Maksem.

- Gdy tylko stopnieją pierwsze śniegi, proszę do mnie dzwonić po nowe wieści - radośnie wyznała Agnieszka w rozmowie z "Super Expressem". - Już na wiosnę wracam do pracy, wracam z nową dużą produkcją - zapowiada tajemniczo.
Ale czy możemy się spodziewać powrotu "Niani" na ekrany?

Trze­cie­go czerw­ca Karwiński skoń­czy 19 lat. Trze­ba przy­znać, że Roger wy­glą­da na dużo star­sze­go niż jest w rze­czy­wi­sto­ści. W jed­nym z wy­wia­dów zdra­dził, że nie z ak­tor­stwem wiąże swoją przy­szłość, ale z mu­zy­ką. Roger wy­stą­pił już w kilku mu­si­ca­lach. 

Emilka jako kil­ku­let­nia dziew­czyn­ka świet­nie spi­sy­wa­ła się na pla­nie. Jej gra ak­tor­ska była bar­dzo na­tu­ral­na. W wieku pię­ciu lat zdo­by­ła tytuł Dzie­cię­cej Miss Wdzię­ku i Urody Ślą­ska i Za­głę­bia. Po­ja­wi­ła się także w pro­gra­mie "Od przed­szko­la do Opola". Za­gra­ła m.in. w se­ria­lu "Na dobre i na złe"oraz w "Julii".

Maria - Na­sto­lat­ka poza se­ria­lem „Nia­nia” nie miała żad­nych in­nych do­świad­czeń ak­tor­skich. Po­cząt­ku­ją­ca ak­tor­ka zde­cy­do­wa­ła się nie kon­ty­nu­ować tej przy­go­dy i sku­pi­ła się na swoim życiu pry­wat­nym. W stycz­niu skoń­czy­ła 23 lata. Około roku temu na świat przy­szedł jej syn - pisze por­tal "Ale se­ria­le".

Dowiedz się więcej na temat: Niania | seriale

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje